Toate categoriile

Card Cadou

Regulament de utilizare a Certificatelor Cadou Promstore

Aceste reguli (ofertă publică) reglementează relația dintre Cumpărătorul cadoului (Certificat cadou) - denumit în continuare Cumpărător și SRL „Gianis Impex” (deținătorul mărcii PROMSTORE) – denumită în continuare Vânzător.

La achiziționarea unui Certificat cadou PROMSTORE, Cumpărătorul trebuie să facă cunoștință cu regulile din acest document. Prin achiziționarea Certificatelor Cadou ale Vânzătorului, Vânzătorul și Cumpărătorul Certificatului Cadou își confirmă acordul cu aceste reguli (oferta publică). Prin achiziționarea Certificatelor Cadou ale Vânzătorului, Vânzătorul și Cumpărătorul Certificatului Cadou își confirmă acordul cu aceste reguli (oferta publică).

1.Dispoziții generale.

1.1. Certificatul Cadou oferă dreptul deținătorului (Proprietarul) să achiziționeze bunuri în rețeaua magazinelor de vânzare cu amănuntul a Vânzătorului, în valoarea sumei specificate în certificat. Certificatul cadou nu oferă posibilitatea procurării altor certificate cadou.

1.2. Întreaga valoare a Certificatului Cadou este utilizată în întregime și la o singură achitare, cu excepția cazului în care regulamentul prevede altfel de situații. Dacă valoarea bunurilor selectate este mai mică decât valoarea Certificatului Cadou, diferența nu va fi rambursată proprietarului Certificatului Cadou. Dacă valoarea bunurilor selectate depășește valoarea Certificatului Cadou, proprietarul Certificatului Cadou trebuie să achite diferența. Este posibilă plata prin intermediul câtorva Certificate Cadou, astfel încât valorile lor se sumează. Plata pentru marfă prin intermediul Certificatului Cadou se efectuează o singură dată, după care acest card rămâne la vânzător drept o dovadă a plății pentru marfă (produs).

1.3. Certificatul Cadou nu prevede posibilitatea rambursării în schimb la contravaloarea lui exprimată în bani. Rambursările pentru Certificatul Cadou pot fi efectuate în cazul în care este imposibilă selectarea mărfurilor în magazinele Vânzătorului - doar în perioada de valabilitate a certificatului și dacă există documente originale care confirmă achiziționarea Certificatului Cadou (chitanță de casă, cec terminal bancar), și/sau confirmarea plății în magazinul online), precum și cu condiția păstrării integrității Certificatului Cadou.

1.4. Certificatele deteriorate, precum și certificatele despre autenticitatea cărora au apărut dubii, pot fi retrase de vânzător fără a oferi în schimb produsele. În caz de pierdere, furt sau deteriorare (inclusiv înlăturarea protecției de pe banda stretch, dacă există), certificatul nu este restaurat, schimbat și valoarea lui nu este compensată .

1.5. Perioada de valabilitate a Certificatului Cadou este afișată pe certificat și include data de încheiere a perioadei de utilizare. De exemplu, dacă pe certificat este indicat „Valabil până la 15.05.2022” - aceasta înseamnă că ultima zi când poate fi utilizat certificatul este 15.05.2022. Adică perioada de valabilitate indicată pe certificat este perioada până când deținătorul Certificatului Cadou are dreptul de a achiziționa produse prezentând Vânzătorului ca mijloc de plată certificatul. Certificatul cadou este valabil 12 luni de la data vânzării. Certificatele cadou expirate nu vor fi acceptate ca metodă de plată.

2. Achiziționarea unui certificat cadou.

2.1. Cumpărătorul poate achiziționa Certificat Cadou comandând pe site-ul promstore.md, specificând datele necesare pentru livrare, sau apelând la numerele indicate pe site, precum și direct în rețeaua magazinelor PROMSTORE.

2.2. După achiziționarea Certificatului Cadou, toată responsabilitatea pentru respectarea acestor reguli revine Cumpărătorului (Proprietarului) Certificatului Cadou.

2.3. Cumpărătorului i se eliberează un Certificat Cadou după plata a 100% din valoarea acestuia, cu ajutorul unei dintre următoarele modalități: în numerar și/sau prin card bancar, precum și prin transfer în contul Vânzătorului cu eliberarea concomitentă a tuturor documentelor relevante și necesare, pentru fiecare metodă de plată.

2.4. Livrarea Certificatului Cadou la cumpărare pe site-ul promstore.md se efectuează ținând cont de tarifele de livrare indicate pe site.

2.5. La primirea Certificatului Cadou, Cumpărătorul este obligat să se asigure de conformitatea cantitativă și calitativă a acestuia. Daca la primire nu s-a constatat neconcordanțe, atunci Certificatul Cadou nu este supus schimbului si returnării, cu excepția cazurilor prevăzute de prezentul regulament.

3. Îndeplinirea obligațiilor de către Vânzător.

3.1. Vânzătorul se obligă să accepte Certificatul Cadou ca mijloc de plată la achiziționarea de bunuri în rețeaua magazinelor de vânzare cu amănuntul a Vânzătorului pentru suma indicată în certificatul propriu-zis.

3.2. Obligațiile Vânzătorului conform prezentelor Reguli sunt considerate îndeplinite în totalitate dacă unul dintre punctele indicate mai jos este îndeplinit (în acest caz, valoarea nu este rambursabilă și Certificatul Cadou nu poate fi reutilizat):

  • Certificatul a fost folosit ca mijloc de plată la achiziționarea mărfurilor în rețeaua magazinelor retail a Vânzătorului.
  • Certificatul cadou a expirat.
  • În caz de pierdere, furt sau deteriorare a Certificatului Cadou.

3.3. Reclamațiile referitoare la bunuri achiziționate folosind un certificat cadou ca mijloc de plată sunt acceptate în același mod ca și în cazul plății prin alte metode.

3.4. Toate prevederile Legii nr.105 din 13.03.2003 privind „Protecția Drepturilor Consumatorului” (obligații de garanție, schimb, retur etc.) se aplică bunurilor achiziționate cu ajutorul Certificatului Cadou.

3.5. Vânzătorul nu este responsabil pentru pierderile sau alte prejudicii suferite de Cumpărător sau de Proprietarul Certificatului Cadou în legătură cu nerespectarea acestor Reguli.

4. Alte condiții.

4.1. Prezentele Reguli (ofertă publică) intră în vigoare din momentul în care sunt postate pe site-ul PROMSTORE.MD.

4.2. Vânzătorul are dreptul de a face orice modificări ale acestor Reguli în orice moment, fără notificarea prealabilă a terților. Toate modificările intră în vigoare din momentul în care sunt postate pe site-ul PROMSTORE.MD. În cazul apariției contradicțiilor și discrepanțelor, textul Regulamentului postat pe site va avea prioritate față de orice alt text al Regulamentului.