Toate categoriile

Condiții și reglementări pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Regulament de confidențialitate pentru datele cu caracter personal primite și prelucrate de magazinul online Promstore.md

Acest Regulament de confidențialitate a datelor cu caracter personal (în continuare - Regulament de confidențialitate) se aplică tuturor informațiilor pe care magazinul online Promstore.md le poate primi despre Utilizator atunci când utilizează site-ul web al magazinului online. Folosind măsurile tehnice și organizatorice pentru protejarea datelor, magazinul online va prelucra datele personale ale Utilizatorului în cantitatea și modul cerute și permise de legile Republicii Moldova.Folosirea de către Utilizator a site-ului înseamnă acceptarea Regulamentului de confidențialitate și condițiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal ale Utilizatorului. În cazul dezacordului cu condițiile Regulamentului de confidențialitate, Utilizatorul trebuie să înceteze utilizarea site-ului companiei Promstore.md. Administrația site-ului nu verifică și nu este responsabilă de autenticitatea datelor cu caracter personal, furnizate de către Utilizatorul site-ului.

1. OBIECTUL REGULAMENTULUI DE CONFIDENȚIALITATE
Acest Regulament de Confidențialitate stabilește obligațiile Administrației site-ului web al magazinului online de a nu dezvălui și asigura regimul de protecție a confidențialității datelor cu caracter personal, pe care Utilizatorul le furnizează la solicitarea Administrației site-ului, atunci când plasează o comandă pentru achiziționarea bunurilor. Datele cu caracter personal, care pot fi prelucrate în cadrul prezentului  Regulament de confidențialitate, se oferă de către Utilizator prin completarea formularului pe site-ul dat în secțiunea „Coșul” și includ în sine următoarele:
- Numele, prenumele, patronimicul Utilizatorului
- Telefonul de contact al Utilizatorului (mobil/fix)
- Adresa poștei electronice (e-mail)
- Adresa de livrare a mărfii
- date bancare (in cazul achitarii cu card bancar)

2.SCOPUL UTILIZARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE UTILIZATORULUI
Administrația site-ului poate utiliza datele personale ale Utilizatorului pentru:
- Identificarea Utilizatorului înregistrat pe site cu scopul de a plasa o comandă
- Determinarea locației Utilizatorului pentru a asigura securitatea acestuia și prevenirea fraudelor
- Stabilirea de feedback cu Utilizatorul, inclusiv trimiterea de notificări, cereri privind utilizarea site-ului web al magazinului online, furnizarea de servicii, procesarea cererilor și a cererilor de la Utilizator
- Confirmarea veridicității și plenitudinii datelor cu caracter personal furnizate de Utilizator
-Confirmarea prealabilă a Utilizatorului cu privire la starea comenzii
-Acordarea Utilizatorului unui suport eficient în cazul în care apar probleme legate de utilizarea Site-ului sau a livrării
- Furnizarea Utilizatorului cu acordul său, actualizări ale produselor, oferte speciale, informații despre prețuri, buletine informative și alte informații în numele magazinului online.

3. MODALITĂȚILE ȘI TERMENII DE PRELUCRARE A INFORMAȚIILOR
3.1 Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului se execută fără limitare de termen, prin orice metodă legală, inclusiv în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, prin/fără folosirea mijloacelor de automatizare.
3.2 Utilizatorul este de acord cu faptul că Administrația site-ului are dreptul să transmită datele cu caracter personal persoanelor terțe, în special, serviciilor de curierat, organizațiilor poștale, operatorilor de telecomunicații, pentru a livra comanda Utilizatorului, care a fost procesată pe site-ul magazinului online.
3.3. Datele personale ale Utilizatorului pot fi transferate către organele autorizate ale puterii de stat a Republicii Moldova numai pe motive și în modul stabilit de legislația Republicii Moldova.
3.4 Administrația site-ului ia măsuri organizatorice și cele tehnice, care sunt necesare pentru protecția informațiilor personale ale Utilizatorului de acces abuziv sau accidental, de modificarea, distrugerea, copierea, răspândirea și blocarea acesteia, precum și de alte acțiuni ilegale ale persoanelor terțe;
3.5 Administrația site-ului împreună cu Utilizatorul, ia toate măsurile necesare de prevenire a pagubelor sau ale altor consecințe negative, cauzate de pierdere sau prin divulgarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului. În cazul pierderii sau dezvăluirii datelor cu caracter personal, Administrația site-ului informează Utilizatorul despre pierderea sau dezvăluirea datelor cu caracter personal.

4. OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR
4.1.Utilizatorul este obligat:
- Să ofere informații fiabile cu privire la datele cu caracter personal, necesare pentru utilizarea site-ului.
- Să actualizeze și sa completeze informațiile oferite cu privire la datele cu caracter personal, în caz de modificare a acestora.
4.2.Administrația site-ului este obligată:
- Să utilizeze informația obținută doar în scopurile prevăzute în cap. 2 al prezentului  Regulament de confidențialitate.
- Să asigure stocarea de informații confidențiale în secret, să nu divulge, fără permisiunea prealabilă scrisă a Utilizatorului, precum și să nu efectueze vânzarea, schimbul, publicarea sau divulgarea în alte moduri posibile transmiterea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului, cu excepția articolelor 3.2 și 3.3 din prezent Regulament de confidențialitate
- Să ia măsuri de precauție pentru a proteja confidențialitatea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului
- Pentru a bloca datele cu caracter personal legate de Utilizatorul respectiv din momentul contactării sau solicitării Utilizatorului sau reprezentantului său legal sau organismului autorizat pentru protecția drepturilor persoanelor vizate pentru perioada de verificare, în cazul dezvăluirii datelor cu caracter personal inexacte sau a unor acțiuni ilegale.

5.RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR
Administrația site-ului, care nu și-a îndeplinit obligațiile, este responsabilă pentru pierderile suferite de Utilizator în legătură cu utilizarea nelegală a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația Republicii Moldova, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. 3.2 și 3.3 din acest Regulament de confidențialitate.În cazul pierderii sau divulgării informației confidențiale, Administrația site-ului nu poartă răspundere, în cazul în care aceste informații confidențiale:
- Au devenit publice înainte de pierderea sau divulgarea acestora
- Au fost primite de la o parte terță până la momentul obținerii acestora de către Administrația site-ului
- Au fost divulgate cu acordul Utilizatorului.

6. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
6.1 Înainte de a solicita instanței o cerere pentru litigiile care decurg din relația dintre Utilizatorul site-ului web al magazinului online și Administrarea site-ului, este obligatoriu să depuneți o cerere (o propunere scrisă pentru soluționarea voluntară a litigiului).
6.2 Beneficiarul revendicării, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii revendicării, va notifica în scris solicitantului rezultatele examinării creanței.
6.3 În cazul în care nu se va ajunge la un acord, litigiul va fi înaintat spre examinare autorității judiciare, în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
6.4. Legislația actuală a Republicii Moldova se aplică prezent Regulament de confidențialitate și relației dintre Utilizator și Administrația site-ului.

7. LOCAŢIA ȘI DESCRIEREA SISTEMULUI DE EVIDENȚĂ CLIENȚILOR
7.1 Datele cu caracter personal, conținute în sistemul de evidență a clienților în cadrul           magazinului online www. promstore.md,  se prelucrează/stochează in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului N 1123 din 14.12.2010 :
1. în format electronic:
a) Software – Baza de date MongoDB și ElasticSearch, fără interfață, instalată la Data Center companiei Simpals Dev SRL.
Sistemul de evidență a clienților de pe site este accesibil doar directorului, contabilului șef și operatorului de vânzări prin telefon  în cabinetul personal atașat site-ului www. promstore.md, care se află pe hostingul companiei Simpals Dev SRL, în baza parolei și este accesat de pe calculator, care este plasat pe adresa  a companiei: . MD-2004, or. Chișinău, str. Columna, 170.
b) Hardware – calculatorul de serviciu aflat în biroul, la adresa căruia este înregistrat magazinul online Promstore.md: or. Chișinău, str. Columna, 170. La acest calculator au acces doar director, contabil șef și operator de vânzări prin telefon ai “Gianis Impex” SRL, autorizați să prelucreze datele cu caracter personal.  
с) Email-ul pe care sunt trimise comenzile plasate de clienți pe site: info@promstore.md. Doar persoanele autorizate au acces la acesta, iar datele despre clienți sunt stocate timp de 3 ani.
2. Pe suport de hârtie: prelucrarea informațiilor în sistemul de evidență a clienților pe suport de hîrtie are loc prin completarea a unei fișe de livrare de către operator de vânzări prin telefon care predă impreuna cu coletul curierului. Această fișă cu datele clientului (precum și un formular întocmit de serviciul de curierat în cazul livrării coletului de către acesta)  însoțește marfa până la destinație.
Mentenanța site-ului www.mishop.md este efectuată de către  Simpals Dev SRL, în baza contractului de prestări servicii, cu următoarele atribuții stabilite companiei prestatoare:
• Design a site-ului
• Securizarea site-ului
• Monitorizarea funcționalității și performanțelor site-ului
• Web-hosting
• Mentenanța site-ului
Magazinul online www.promstore.md nu este integrat cu baza 1C, iar contabilul angajat al companiei primește doar informația privind articolele vândute prin intermediul site-ului, nu și datele clienților.

8. TERMENI SUPLIMENTARE
Administrația site-ului are dreptul să facă modificări în acest Regulament de confidențialitate, plasată pe site www.promstore.md fără acordul Utilizatorului. Noul Reglament de confidențialitate intră în vigoare din momentul în care este postată pe site-ul magazinului online, cu excepția cazului în care se prevede altfel prin noua ediție al Reglament de confidențialitate.Toate sugestiile sau întrebările referitoare la Reglament de confidențialitate trebuie raportate la e-mail info@promstore.md.