Toate categoriile

Informaţie pentru consumatori

STIMATE CONSUMATOR !

NU PERMITE ÎNCĂLCAREA  DREPTURILOR TALE

CERE BONUL DE CASĂ SAU ALTE DOCUMENT, 

care CONFIRMĂ FACTUL DE ACHIZIUNE ȘI VĂ PERMITE  RETURNAREA /SCHIMBAREA MĂRFII

În cazul in care la tranzacţia comercială se anexează şi alte documente probatorii, le preluaţi şi le păstraţi şi pe acestea.

ÎN CAZ DE NEELIBERARE A BONULUI APELAŢI  LA  NR. DE TELEFON: (022) 24-41-42

 

 

Autoritatea de stat abilitată cu funcţie de protecţie a consumatorilor este

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

 

mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri 78, etajul 1, 5 

(022) 51-51-51

 

0800028028 (apel gratuit din raioanele Rep. Moldova)

www.consumator.gov.md

e-mail: consumator@apc.gov.md

Plîngerile se i-au în considerație atunci cînd este prezent cecul sau un oarecare document, care certifică achiziționarea de bunuri (furnizarea de servicii). Administrarea  “Gianis Impex” SRL, tel. (022) 800-456