Politica de confidențialitate

Prezenta Politică de confidențialitate a datelor personale se aplică informației, pe care magazinul online Promstore.md o poate primi despre Utilizator în timpul utilizării site-ului și procurării produselor magazinului online. Folosirea de către Utilizator a site-ului înseamnă acceptarea Politicii de confidențialitate și termenilor de prelucrare a datelor cu caracter personal ale Utilizatorului. În cazul dezacordului cu termenii și condițiile Politicii de confidențialitate, Utilizatorul trebuie să înceteze utilizarea site-ului companiei Promstore.md. Administrația site-ului nu verifică și nu este responsabilă de autenticitatea datelor cu caracter personal, furnizate de către Utilizatorul site-ului.

1. OBIECTUL POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Actuala Politică de confidențialitate stabilește obligațiunile Administrației site-ului de nedenunțare și asigurare a regimului de confidențialitate a datelor cu caracter personal, pe care Utilizatorul le furnizează la solicitarea Administrației site-ului, atunci când plasează o comandă pentru achiziționarea bunurilor. Datele cu caracter personal, care pot fi prelucrate în cadrul prezentei Politici de confidențialitate, se oferă de către Utilizator prin completarea formularului de îndeplinire pe site-ul dat în secțiunea „Coșul” și includ în sine următoarele:

- Numele, prenumele Utilizatorului;

- Telefonul de contact al Utilizatorului;

- Adresa poștei electronice (e-mail);

- Adresa de livrare a mărfii;

2.SCOPUL UTILIZARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE UTILIZATORULUI

Administrația site-ului poate utiliza datele personale ale Utilizatorului pentru:

- Identificarea Utilizatorului înregistrat pe site cu scopul de a plasa o comandă

- Determinarea locației Utilizatorului pentru a asigura securitatea acestuia și prevenirea fraudelor

- Confirmarea veridicității și plenitudinii datelor cu caracter personal furnizate de Utilizator

-Confirmarea prealabilă a Utilizatorului cu privire la starea comenzii

-Acordarea Utilizatorului unui suport eficient în cazul în care apar probleme legate de utilizarea Site-ului sau a livrării

3. MODALITĂȚILE ȘI TERMENII DE PRELUCRARE A INFORMAȚIILOR

3.1 Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului se execută fără limitare de termen, prin orice metodă legală, inclusiv în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, prin/fără folosirea mijloacelor de automatizare.

3.2 Utilizatorul este de acord cu faptul că Administrația site-ului are dreptul să transmită datele cu caracter personal persoanelor terțe, în special, serviciilor de curierat, organizațiilor poștale, operatorilor de telecomunicații, pentru a livra comanda Utilizatorului, care a fost procesată pe site-ul magazinului online.

3.3 Administrația site-ului ia măsuri organizatorice și cele tehnice, care sunt necesare pentru protecția informațiilor personale ale Utilizatorului de acces abuziv sau accidental, de modificarea, distrugerea, copierea, răspândirea și blocarea acesteia, precum și de alte acțiuni ilegale ale persoanelor terțe;

3.4 Administrația site-ului împreună cu Utilizatorul, ia toate măsurile necesare de prevenire a pagubelor sau ale altor consecințe negative, cauzate de pierdere sau prin divulgarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului.

4. OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

       Utilizatorul este obligat:

- Să ofere informații fiabile cu privire la datele cu caracter personal, necesare pentru utilizarea site-ului.

- Să actualizeze și sa completeze informațiile oferite cu privire la datele cu caracter personal, în caz de modificare a acestora.

    Administrația site-ului este obligată:

- Să utilizeze informația obținută doar în scopurile prevăzute în cap. 2 al prezentei Politici de confidențialitate.

- Să asigure stocarea de informații confidențiale în secret, să nu divulge, fără permisiunea prealabilă scrisă a Utilizatorului, precum și să nu efectueze vânzarea, schimbul, publicarea sau divulgarea în alte moduri posibile transmiterea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului, cu excepția punctului 3.2 din prezenta Politică de confidențialitate.

- Să ia măsuri de precauție pentru a proteja confidențialitatea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului.

 5.RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Administrația site-ului, care nu și-a exercitat obligațiunile, poartă răspundere pentru pierderile suportate de Utilizator în legătură cu folosirea ilegală a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația Republicii Moldova, cu excepția cazurilor prevăzute de punctul 3.2 al prezentei Politici de confidențialitate.  În cazul pierderii sau divulgării informației confidențiale, Administrația site-ului nu poartă răspundere, în cazul în care aceste informații confidențiale:

- Au devenit publice înainte de pierderea sau divulgarea acestora.

- Au fost primite de la o parte terță până la momentul obținerii acestora de către Administrația site-ului.

- Au fost divulgate cu acordul Utilizatorului.

6. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

6.1 Până la adresarea către instanța de judecată în legătură cu litigiile, care decurg din relațiile dintre Utilizatorul și Administrația site-ului, este obligatorie înaintarea reclamației către Administrația site-ului (text în varianta scrisă, întărită cu semnătura Utilizatorului, ce stipulează soluționarea amiabilă a litigiului).

6.2 Beneficiarul pretenției va comunica eventual în scris solicitantului pretenției un răspuns cu privire la rezultatele examinării reclamației.

6.3 În cazul în care nu se va ajunge la un acord, litigiul va fi înaintat spre examinare autorității judiciare, în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.